HOME
 
 
CALL CENTER Asistentã Contribuabili: 031.403.91.60

 


Bine ati venit în cadrul sectiunii asistentã contribuabili prin e-mail!
Înainte de a completa formularul de asistentã prin e-mail, vã rugãm sã cititi cu atentie informatiile de mai jos, pentru a vã asigura cã solicitarea dumneavoastrã îndeplineste cerintele legale.

Vã multumim!

Pentru a beneficia de asistentã prin e-mail, vã rugãm sã formulati solicitarea dvs. în mod clar si concis incluzând în mod obligatoriu datele dumneavoastrã de identificare.

Vã rugãm sã aveti în vedere cã, îndrumarea si asistenta oferite contribuabililor NU includ furnizarea de informatii care se încadreazã într-una dintre categoriile urmãtoare:
- informatii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si în legãturã cu aceasta;
- informatii în legãturã cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- informatii prin care se sugereazã sau se prezintã modalitãti de optimizare a sarcinii fiscale;
- informatii care nu intrã în sfera de competentã a ANAF;
- informatii care contravin principiului secretului fiscal;
- informatii în legãturã cu reclamatiile privind încãlcarea prevederilor codurilor de conduitã de cãtre personalul angajat în cadrul unitãtilor fiscale;
- informatiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
- alte informatii a cãror furnizare este interzisã, conform legislatiei în vigoare.

Este important de stiut cã îndrumarea si asistenta contribuabililor în domeniul fiscal se asigurã de cãtre organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului si se acordã în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 1338/2008.

Mentionãm cã, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificãrile si completãrile ulterioare, numãrul atribuit ANAF în calitate de operator de date cu caracter personal este 759.


Pentru Formular de contact apasati aici


home | Contact | Legatruri Utile